>Teologia pel Quart Món
Teologia pel Quart Món 2018-02-26T15:26:40+00:00

Teologia pel Quart Món

Teologia pel Quart Món

Som un conjunt de crisitans i cristianes que des de fa temps estem en relació amb persones, famílies, grups, entitats i projectes del Quart món en diferents indrets de la Diòcesis de Barcelona.

Objectius:

  • Escoltar el 4rt món. – Comunicar-nos, seguir l’amistat i companyia mútua.
  • Reflexionar sobre la vida de les persones del 4rt món.
  • Trobar la interrelació entre el 4rt món, Déu i nosaltres.
  • Aprofundir el la fe, seguint les passes de Jesús.
  • Obrir horitzons pràctics i pastorals.
  • Sensibilitzar a tota l’Església i a la nostra societat.

Quart Món

  • Persones i famílies excloses i que pateixen rebuig.
  • Persones i famílies que tenen uns buits importants en el seu procés de socialbilització.
  • Persones i famílies mancades dels límits necessaris per conviure en societat.
  • Persones i famílies amb dificultats en els hàbits socials, laborals i convivencials.