>Notícies
Notícies 2018-02-21T12:22:57+00:00

Notícies

Video del Papa Francesc amb motiu de la Jornada mundial de pregària i oració contra la Trata

Podeu visionar el video del papa Francesco ha publicat per  [...]