>Missatge del Sant Pare en la XXI Sessió Pública de les Acadèmies Pontifícies