Notícies

Reunió amb la conselleria de Justícia pel tancament de la presó model

reunio justicia

El passat dimecres 15 de febrer, una representació de Justícia i Pau i del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona-SEPAP (que coordina l’atenció religiosa i humana de l’Església a les presons), vam ser rebuts pel Conseller de Justícia, Hble. Sr. Mundó, i pel Director General de Serveis Penitenciaris, Sr. Amand Calderó.

La pluralitat i el benestar en el port de Barcelona

-5

S’organitza la XXIXa edició de les Jornades de la Gent de Mar per mantenir els bons vincles culturals en el recinte portuari

L’Apostolat del Mar ha celebrat la XXIXa edició de les Jornades de la Gent de Mar, organitzades pel Comitè de Solidaritat amb la gent del port. Com cada any, l’objectiu és garantir i millorar els vincles dins el recinte portuari i reflexionar al voltant d’aquesta realitat. En aquesta línia, va tenir lloc una taula rodona sobre “El benestar de les tripulacions i la seva incidència en l’operativa portuària” i una altra sobre  “Convivència Interreligiosa i context cultural”, a la Sala d’Actes del Museu Marítim de Barcelona.

La pobresa té rostre de nen

20170206 Busquets a dilluns dels DDHH amb Lucia Caram mod2

Salvador Busquets i sor Lucia Caram aporten arguments sobre com frenar l’augment de la pobresa infantil per tal de protegir els més vulnerables de la família.

Manifest 2016: ’12 fronts, 12 mesos després es redueixen les desigualtats?

pzjg jornada7oct banner

Un any després de plantejar els ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ que la plataforma Pobresa Zero –Justícia Global considera urgents i prioritaris per combatre la pobresa i construir una societat més justa i equitativa, els avenços han estat escassos, tímids i del tot insuficients . Valorem algunes actuacions valentes i tangibles a nivell local i la celebració del ple sobre emergència social al Parlament, així com la creació de la comissió de seguiment de les resolucions acordades, però la translació a la pràctica està resultant molt lenta i decebedora.