Reunions

Cada any en una ciutat diferent als voltants de la primera quinzena de març on es troben representants de diverses Diòcesis per tractar una temàtica relacionada amb les migracions i emetre un comunicat final.