Qui som

Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants

La Plataforma neix l'any 2005, per impuls de diversos col·lectius d'Església que detecten una certa dispersió i descoordinació del treball eclesial entorn del fenomen de la immigració, manifestada especialment aquell any durant les tancades de persones immigrades a la Catedral de Barcelona i altres esglésies de la ciutat.

• La idea fundacional és crear un espai de reflexió, coordinació i intercanvi que, sense voler substituir el treball de ningú, ajudi a una millor comprensió de la realitat i potenciï l’acció de tots.

• En els anys transcorreguts des de la seva creació, el treball realitzat per la Plataforma ha estat important. Entre d'altres activitats destaquem:

- L'elaboració conjunta de comunicats públics entorn de diverses qüestions d'actualitat, relacionades amb la immigració o de reflexió amb motiu de diverses convocatòries electorals.

- Una reflexió col·lectiva i aprofundida, amb l'ajut d'experts, sobre diferents qüestions, entre les quals destaca el procés de guetització social que pot generar la immigració a casa nostra.

- Contactes amb l'Arquebisbe de Barcelona per compartir alguns aspectes entorn la immigració i el paper de l'Església.

- Contactes amb l’Administració, per compartir la nostra visió i, en particular, per explorar les possibilitats de fer unes jornades sobre confessions religioses i acolliment de la immigració.

- Taula rodona sobre polítiques migratòries, amb representants dels partits polítics, en la perspectiva de les eleccions .

- Actes oberts amb taules rodones sobre els temes reflexionats.