Delegació Pastoral

Manifest 2016: ’12 fronts, 12 mesos després es redueixen les desigualtats?

pzjg jornada7oct banner

Un any després de plantejar els ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ que la plataforma Pobresa Zero –Justícia Global considera urgents i prioritaris per combatre la pobresa i construir una societat més justa i equitativa, els avenços han estat escassos, tímids i del tot insuficients . Valorem algunes actuacions valentes i tangibles a nivell local i la celebració del ple sobre emergència social al Parlament, així com la creació de la comissió de seguiment de les resolucions acordades, però la translació a la pràctica està resultant molt lenta i decebedora.