>Caminem junts en la diversitat
Caminem junts en la diversitat 2018-02-26T08:36:49+00:00

Caminem junts en la diversitat

Caminem junts en la diversitat

“Caminem junts en la diversitat”: Coordina a diferents comunitats i parroquies amb presencia significativa de immigrants, es reuneix amb una periodicitat bimenssual.

Aquesta coordinadora ha organitzat cada curs tres trobades amb emigrants, una d’elles coincidint amb la Jornada Mundial de l’Emigració i dos sortides , una a Montserrat (2010) i a Lourdes de la Nou i Queralt (2011).

Repartir el treball per compartir la riquesa

08 octubre, 2018 - Església de Barcelona 150 persones es concentren a [...]