>Qui som
Qui som 2018-02-28T09:15:05+00:00

Qui som

HISTÒRIA

La comunitat cristiana, des de la seva fundació, sempre s’ha ocupat dels marginats. Els marginats són aquells que per raons econòmiques, de raça, cultura, salut, limitació física o psíquica, comportament o ideologia, no tenen accés fàcil a un lloc dins la societat ni als seus béns.

És en continuïtat amb aquesta història que l’Assemblea Diocesana de l’Església de Barcelona, l’any 1981, pren consciència del problema de la marginació i crea el Secretariat Diocesà de Pastoral de Marginació, que entre d’altres funcions té la de “coordinar i posar al dia la tasca que porten a terme en matèria de marginació els religiosos, laics i preveres”. El primer responsable va ser Mn. Oriol Xirinacs que va ser-hi fins el 1997. Durant aquesta etapa es van crear el Centre Joan Salvador Gavina, l’entitat Anem per feina i el Centre Obert Joan Salvador Gavina. Actualment el responsable del Secretariat és Mn Josep M Jubany.

ENTITATS

La Delegació està formada pel Secretariat de marginats, la Comissió de pastoral dels Migrants, Secretariat de Pastoral Gitana, Secretariat de pastoral penitenciaria (SEPAP), Mans Unides, OBISSO.

OBJECTIUS.

L’objectiu últim del Secretariat Diocesà pels marginats és l’evangelització entesa com un alliberament total de la persona.

El Secretariat té present que si hi ha marginats, és, perquè hi ha una societat que margina. Per això l’acció de l’Església ha de preparar la persona del marginat per incorporar-se a una comunitat humana i atacar les causes de la marginació, amb un esperit servicial, solidari i crític; sempre en proximitat, sintonia i comunió amb les persones i situacions de marginació. Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat procurarà suscitar vocacions, tant entre els laics com entre els religiosos per atendre aquest camp.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Aixeca’t, Reixes, Eines, Testimoni entre els pobres.

RELACIONS

La Delegació de Pastoral Social manté relacions amb les entitats eclesials que treballen en l’Arquebisbat de Barcelona en el camp de l’exclusió social; amb altres entitats civils amb les altres delegacions dels bisbats de Catalunya i de la Conferència Episcopal Espanyola, i d’una forma molt estreta amb Càritas , tant a nivell diocesà com català.

SOM A

Parròquia de Sant Pau
C/Sant Pau, 101
08001 Barcelona
93 317-63-97

psocial@arqbcn.cat

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00h.