>Nota de Premsa sobre l’entrada d’organitzacions al CIE de Barcelona

Nota de Premsa sobre l’entrada d’organitzacions al CIE de Barcelona

 


1. La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, que aplega una vintena d’organitzacions que treballen entorn al fet migratori, expressa la seva alegria i satisfacció per la resolució judicial del passat dia 28 de juny que autoritza l’entrada d’ONG en el Centre Internament d’Estrangers de Barcelona per a l’atenció social de les persones internades.

 

 

2. La resolució judicial, dictada pels Jutjats d’Instrucció 1 i 30 de Barcelona, encarregats del control dels CIE de Barcelona, es produeix a instància de la queixa presentada per les ONG Fundació Migra Studium (membre de la Plataforma) i SOS RACISME.

 

3. Ambdues entitats varen presentar la queixa davant la reiterada negativa de la direcció del CIE a facilitar la seva tasca d’atenció humana i social. Aquestes entitats consideraven que la negativa és contrària a la legalitat vigent i als drets de les persones internades. La tasca d’atenció humana i social es fa ja de manera normalitzada en altres CIES d’Espanya i consisteix a orientar, assessorar i ajudar els interns en la seva difícil situació, oferir-los suport humà i acompanyar-los en el seu patiment.

 

4. Cal fer constar que ja en la tardor de l’any 2010, la Plataforma va sol·licitar formalment per primer cop a la Prefecfura de Policia de Barcelona la possibilitat d’entrar al CIE per desenvolupar-hi aquesta tasca. La petició va ser denegada. Més endavant, es va permetre a la Plataforma la realització d’entrevistes amb els interns a través del sistema de visites externes de familiars (tasca que coordinava la Fundació Migra Studium des de fa més d’un any). Ara bé, les limitacions d’aquest mecanisme i les restriccions imposades pel CIE dificultaven molt la nostra tasca. No obstant, la direcció del CIE va denegar qualsevol altra opció, abocant-nos a recórrer a l’empara dels tribunals.

 

5. La Plataforma espera que, a partir d’aquest moment, totes les ONG dedicades a aquests tipus d’activitats puguin entrar als CIES d’acord amb les previsions de la resolució judicial. Així doncs les entitats podran prestar l’atenció que precisen aquests interns, que pateixen una situació de gran patiment humà.

 

6. Així mateix, la Plataforma també reitera la seva nota del 24 de gener de 2012, en la qual afirmàvem que la situació actual als centres d’internament d’estrangers ni és compatible amb les garanties pròpies d’un Estat Democràtic i de Dret ni respecta la dignitat humana i els seus drets fonamentals. És per això que ens unim a totes aquelles veus que exigeixen al Govern espanyol que es tanquin aquests Centres d’Internament o, en el seu defecte, que s’aprovi un reglament regulador que corregeixi totes aquestes deficiències, tal com exigeix la Llei. Aquestes veus també exigeixen que es prenguin totes les mesures adequades a fi que en aquests centres es respecti plenament la dignitat i els drets de les persones que hi són internades.

 

Barcelona, 9 de juliol de 2013


 

logo plataforma


2013-07-09T11:58:20+00:00